Senaste styrelsemötet ägde rum 2018-03-12

Då behandlade vi bl a:

Ekonomi
Personal
Div. frågor och kurser

Årsmöte sker i mars 2019
 

Vill du vara med i styrelsen?
Eller vara med i valberedningen?

Kontakta vår valberedning:
Mailis Alvarsson
(via kansliet sollentuna@aktivungdom.se)
Tiina Klinga
(via kansliet sollentuna@aktivungdom.se