STYRELSE:

STYRELSE  - Aktiv Ungdom Sollentuna 

 

Ordförande
Johan Enocson   
enocsonjohan@gmail.com

 

Vice ordf.
Ann-Sofie Gulle  
gulle_s@hotmail.com

 

Kassör

Maud Johansson
maud.j@telia.com

 
Ledamot

Matilda Klinga  
matilda.klinga@tele2.se

 

Ledamot
Henrik Larsson
k.henrik.larsson@gmail.com 

 
Ledamot

Vakant

Suppleant
Vakant

Vill du vara med i styrelsen?
Eller
Vara med i valberedningen?Kontakta vår valberedning:

Mailis Alvarsson
(via kansliet sollentuna@aktivungdom.se)

Tiina Klinga
(via kansliet sollentuna@aktivungdom.se)


ÅRSMÖTE

Genomfördes 13 mars 2017.
Nästa årsmöte genomförs 12 mars 2018.