Gitarr

SYFTE:
Gitarrkursen i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.

MÅL:

 • Nybörjare: Instrumentkännedom . Grundläggande spel, enkla melodier, ackord. Stämma, sköta om gitarren och spela efter enklare tabulatur. Dur och moll, rytm, puls och tempo. Spela på gehör. Lyssna och ta instruktioner. De som spelar i grupp lär sig även att spela med andra.
 • Fortsättning: Mer tabulaturer samt mer avancerade melodier, fler ackord, fingerspel och plektrumteknik. Grundläggande notkunskap.
 • De som spelat minst 3 år: Lära sig hur gitarren fungerar vad gäller skötsel, byte av strängar, intonering av strängar.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

 

Piano/Keyboard

SYFTE:
Kursen i piano/keyboard i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.

MÅL:

Att lära sig läsa noter, bekanta sig med grundläggande pianoteknik, att kunna spela enklare låtar samt kunna kompa låtar med några ackord under avspända former. Dur och moll, skalor och rytm. Dynamik – starkt och svagt och ljust och mörkt. Gehörsspel. Tonarter och taktarter.

Fördjupning enligt elevens önskemål.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Sång

SYFTE:
Kursen i sång i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.
Sången ackompanjeras av piano av ledaren.

MÅL:
Att utveckla och förbättra din sångröst genom att, efter en lätt uppvärmning få hjälp med sångteknik, andningsteknik och röstövningar.
Sånglektionerna utgår från den nivå som du befinner dig på.
Fördjupning enligt elevens önskemål.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Trummor

SYFTE:
Kursen i trummor i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten samt koordinationen.


MÅL:

Nybörjare: Trumspelandets grunder inklusive instrumentkännedom.Slagteknik. Komma igång med notläsning, fjärdedelar, åttondelar, sextondelar. Enklare komp, enkelslag och dubbelslag. Koordination.
Fortsättning: Notläsning, koordination, fills, "koncept tänk" att få eleven att komma fram till varför och hur man tänker kring trumspel och musik. Fortsättning utifrån elevens önskemål och nivå.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Fiol

SYFTE:
Kursen i sång i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.

MÅL:
Att lära känna och ta hand om ditt instrument. Instrumenthållning och balans. Knäppa på strängarna, spela med stråken. Tonbildning. Puls och rytm. Skalor och rytmövningar. Dur och moll, starkt och svagt. Notläsning och grundläggande musiktermer med anknytning till instrumentet.
Fördjupning enligt elevens önskemål.


ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Teater fr. 7 år
SYFTE:

Drama och teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.
MÅL:
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.
UPPSLAG FÖR INNEHÅLL:
· Drama- och teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.


Teaterlek 4-6 år
SYFTE

Barnet får tillfälle att stå i centrum själv men också att samarbeta i gemenskap. Här utvecklas även barnens kroppsmedvetenhet och rörelseglädje!
MÅL:
Barnen får prova olika sätt att uttrycka sig genom dramaövningar, och får tillfälle att leva sig in i olika roller och känslor. Vi är allt från sagofigurer och trädkronor till “stressade föräldrar” och “smältande glassar”.
ÄMNETS UPPBYGGNAD:
12 ggr med planerad teaterlek som består av lekar och improvisation och enklare drama spel.

Keramik och Teckning-Målarskola

SYFTE:
Kurserna i de skapande aktiviteterna i Aktiv Ungdom ger barnen unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva. Bilder och skapande är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.

MÅL:
Att utveckla sitt kunnande för att främja lust och vilja och på ett personligt sätt framställa bilder och skapande med hjälp av hantverksbaserade metoder.
Skapande aktiviteter:

 • Keramik: Vi kavlar, ringlar, skulpterar, drejar och tummar. Glaserar och bränner.
 • Teckning- och målarskola: Kreativ teckning med olika tekniker, serier, manga m m.Vi skissar samt målar med akrylfärg, porträtt, skuggor och stilleben.

 

Robotbygg

SYFTE:
Kursen i Robotbygg i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin tekniska kreativitet. Det utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Teknik har påtagliga konsekvenser för människan och är i ständig utveckling. Vi försöker att skapa ett intresse för detta.

MÅL:
Att utveckla intresset för teknik och sin förmåga och omdöme vad gäller enklare tekniska frågor genom att bygga små robotar. Man lär sig att använda förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva dess funktioner. Efter avslutad kurs får man ta med sig roboten hem.
Fördjupning enligt elevens önskemål.
Vi bygger små robotar, dvs egna leksaker. Experiment för att få överblick om ellära och elektronik samt lär lödningsteknik.

Gymnastik och Idrott
SYFTE:

• Kurserna i gymnastik och idrott i Aktiv Ungdom ger barnen möjlighet att utveckla barnens fysiska, psykiska och sociala förmåga. Vi vill att ämnet skall kunna väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter och skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor. Utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Vara rädd om våra redskap.
MÅL:
Att vara med och utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild.
Att utveckla sin rörelseförmåga och lust att röra sig, leka, motionera samt koordination.
De olika ämnena:

 • Gymnastik: Matta, trampett, redskap. Vi utför olika redskapsövningar.
 • Judo: Vi tränar allt från slag, spark, kast, nedtagning, markkamp och lås. Träningen består också till stor del av smidighetsträning och fysträning. Denna träning ger en mycket allsidig träning. Att växa och utvecklas tillsammans inom kampkonsten och som människor.
 • Småbarnsgympa & Bollek: Vi har lättare redskapsgymnastik och leker bollekar med olika teman. Vi klättrar, rullar, hoppar, och springer i olika banor. Över och under hinder. Bollar kastas, studsas, rullas och flygs med. Här får barnen möjlighet att utveckla sin motorik och sin bollvana på ett riktigt roligt sätt.
 • Sagogympa: En annorlunda gympa för barn med kreativa program såsom Nalle Puh, Pippis äventyrsbana, Bamses dundergympa, Skoj i Mumindalen samt klassiska lekar vi kryddats lite. Vi använder eget material såsom mjukisfigurer, kort samt en del gymparedskap. Gympan har varit omtyckt av såväl barnen som föräldrarna, vi bjuder på en sagolik timme ... Vi önskar er och era föräldrar hjärtligt välkomna till vår gympatimme.
 • Bollsport:Mixade grupper där vi provar på handboll, basket, innebandy och fotboll. Egen innebandyklubba medtages.
 • Parkour: Parkour går ut på att ta sig så från en punkt till en annan på ett så snabbt, effektivt och framförallt kontrollerat sätt som möjligt. Eleverna får lära sig att ta sig över, under eller igenom olika typer av hinder och övar därutav upp både fysisk och psykisk styrka, koordination, balans och kondition.
Undervisningen delas in i fyra nivåer/terminer: 
Nybörjare A och nybörjare B: motsvarande termin ett.
Fortsättning 1:  motsvarar termin två.
Fortsättning 2: motsvarar termin tre.
Avancerad: motsvarar termin fyra+

Dans

SYFTE:
Att förmedla dansglädje och därmed ökat självförtroende till barnen/ungdomarna.
Att ta tillvara på barnens egen medfödda rytm- och taktkänsla samt locka fram rörelse- och dansglädjen. Låta eleverna få en upplevelse av gemenskap utan tävlan.

MÅL:
Grundkursen ska ge eleverna möjlighet till att:
- Kunna uttrycka sig och ha roligt med dansen
- Ökad kroppsmedvetenhet och koordination
- Känna trygghet i sitt kroppsspråk
- Få musikkännedom

De olika kurserna:

     Dansmix  Killgrupp: Vi provar på oika dansstilar, t ex street, break, hip hop.
 • Barndans/Danslek: Under lekfulla former får barnen grundläggande dansträning. Med betoning på det lustfyllda övar vi koordination, musikalitet och improvisation till varierande musik.
 • Dansmix:  Vi provar på olika danstekniker bl.a. balett, hip-hop, fri-dans och jazzdans. Dessa tekniker lär vi oss sedan att använda i olika koreografier och stegsekvenser.
 • Balett 1  och Balett 2: Balett är den dansteknik som ligger till grund för nästan all konstnärlig dans. Vi lägger grunderna i balett och en balettlektion innehåller teknikövningar vid stången och på golvet samt förflyttningssteg över diagonalen som t ex hopp, piruetter m. m. Vidare tränar vi fötterna och armarnas positioner, hoppar, stretchar, övar olika steg och gör mprovisationsövningar. Balett tränar barnens styrka, smidighet, balans, hållning, koordination samt kropps och rumsuppfattning.