Dans

SYFTE:
Att förmedla dansglädje och därmed ökat självförtroende till barnen/ungdomarna.
Att ta tillvara på barnens egen medfödda rytm- och taktkänsla samt locka fram rörelse- och dansglädjen. Låta eleverna få en upplevelse av gemenskap utan tävlan.

MÅL:
Grundkursen ska ge eleverna möjlighet till att:
- Kunna uttrycka sig och ha roligt med dansen
- Ökad kroppsmedvetenhet och koordination
- Känna trygghet i sitt kroppsspråk
- Få musikkännedom

De olika kurserna:

     Dansmix  Killgrupp: Vi provar på oika dansstilar, t ex street, break, hip hop.
  • Barndans/Danslek: Under lekfulla former får barnen grundläggande dansträning. Med betoning på det lustfyllda övar vi koordination, musikalitet och improvisation till varierande musik.
  • Dansmix:  Vi provar på olika danstekniker bl.a. balett, hip-hop, fri-dans och jazzdans. Dessa tekniker lär vi oss sedan att använda i olika koreografier och stegsekvenser.
  • Balett 1  och Balett 2: Balett är den dansteknik som ligger till grund för nästan all konstnärlig dans. Vi lägger grunderna i balett och en balettlektion innehåller teknikövningar vid stången och på golvet samt förflyttningssteg över diagonalen som t ex hopp, piruetter m. m. Vidare tränar vi fötterna och armarnas positioner, hoppar, stretchar, övar olika steg och gör mprovisationsövningar. Balett tränar barnens styrka, smidighet, balans, hållning, koordination samt kropps och rumsuppfattning.