Keramik och Teckning-Målarskola

SYFTE:
Kurserna i de skapande aktiviteterna i Aktiv Ungdom ger barnen unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva. Bilder och skapande är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.

MÅL:
Att utveckla sitt kunnande för att främja lust och vilja och på ett personligt sätt framställa bilder och skapande med hjälp av hantverksbaserade metoder.
Skapande aktiviteter:

  • Keramik: Vi kavlar, ringlar, skulpterar, drejar och tummar. Glaserar och bränner.
  • Teckning- och målarskola: Kreativ teckning med olika tekniker, serier, manga m m.Vi skissar samt målar med akrylfärg, porträtt, skuggor och stilleben.