Keyboard Måndagar Svenska kyrkan

Pris:
1 699 kr
Art.nr:
16-4

Avser: VT 18
Kursstart: 
v5
Ledare: Frida Lif
Plats: Svenska kyrkan Sköldv. 10 "Stugan" Församlingshuset

Enskild lektion á 20 minuter (start, lektion och avslut)
12 ggr från 7 år