MEDLEMSVILLKOR

 

 

Välkommen med din anmälan.

 

Vi behöver deltagarens:
Namn, personnummer, adress, telefon, mobilnummer samt en e-post adress.


Man blir inte automatiskt återanmäld till nästa termin.

Anmälan/Återanmälan görs via hemsidan/mail/telefon.

Till vissa kurser är det kö och intagning sker efter anmälningsdatum.
 

För att behålla den plats du har måste återanmälan göras!!!

Kursavgiften betalas till Plus Giro 436 59 60-6 inom 10 dagar efter mottagen kallelse och faktura.

Försenade avgifter debiteras med en påminnelseavgift på 100 kr.

Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till Svea Inkasso AB.
Familjerabatt – 10 % rabatt fr o m 3:e kursen per termin inom familjen. Ange syskonskap vid

anmälan.
 

Aktiv Ungdom förbehåller sig rätten till:
Ändring av lärare, tid, lokal och åldersindelning
.

Grupper kan startas även om det är för få anmälda, men då med höjd avgift.

Föräldrar får närvara vid undervisningens sista lektion, för nybörjare och barn under 7 år även

första lektionen.

På vissa småbarngrupper får förälder vara med om man själv också deltar i aktiviteten.

Vid inhopp efter kursstart betalas för de gånger som är kvar plus 10% i adm. avg.

 

Avbokning

Görs skriftligen senast 7 dagar före kursstart.

Vid avbokning senare än 7 dagar före och fram till kursstart debiteras halv kursavgift.

Från kursstart debiteras hela avgiften.

Om du avbryter kursen p g a sjukdom (läkarintyg erfordras) eller flytt från orten, betalar du de

gånger du har använt + 35 kr. exp. avg.

 

Medlemskap

Medlemsavgiften är 75 kr per kalenderår. Då ingår en Aktiv Ungdom T-shirt.

Som medlem har du förtur till kurser, du har också en olycksfallsförsäkring.

Väljer du att inte bli medlem tillkommer en kostnad på 150 kr.

Deltagaren är då inte försäkrad under aktiviteten och har inte heller förtur till plats på kurser.

Medlemsavgiften återbetalas ej vi eventuell avbokning.