Piano Måndagar

Pris:
1 700 kr
Art.nr:
115
Antal:

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål - allt för att du ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång.
Målet är att du ska utveckla din pianoteknik, din musikaliska förmåga och få ett mer nyanserat uttrycksfullt spel, lära dig lite svårare melodier än tidigare och enkla skalor.
Jobba med olika musikstilar efter önskemål.
Undervisning ges i 20 minuter per kurstillfälle.

Plats: Runbackaskolan i Viby
Antal ggr: 12
Kursstart: V 35
Ledare: Hannes Qvarnström

Piano Tisdagar

Pris:
1 700 kr
Art.nr:
116

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål - allt för att du ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång.
Målet är att du ska utveckla din pianoteknik, din musikaliska förmåga och få ett mer nyanserat uttrycksfullt spel, lära dig lite svårare melodier än tidigare och enkla skalor.
Jobba med olika musikstilar efter önskemål.
Lektionstiden är 20 minuter och avser uppstart, lektionsgenomförande och avslut.
Att vara klar när musikledaren släpper in er i lokalen underlättar tidsmässigt.

Kurs nr:116
Plats: Runbackaskolan i Viby
Antal ggr: 12
Kursstart: 28 Januari 2020
Ledare: Meddelas senare