Keramik 
SYFTE:
Kursen i denna skapande aktivitet i Aktiv Ungdom ger barnen unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva. Bilder och skapande är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.
MÅL:
Att utveckla sitt kunnande för att främja lust och vilja och på ett personligt sätt framställa bilder och skapande med hjälp av hantverksbaserade metoder.
Skapande aktiviteter:
Keramik: Vi kavlar, ringlar, skulpterar, drejar och tummar. Glaserar och bränner.