Piano/Keyboard

SYFTE:
Kursen i piano/keyboard i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.

MÅL:

Att lära sig läsa noter, bekanta sig med grundläggande pianoteknik, att kunna spela enklare låtar samt kunna kompa låtar med några ackord under avspända former. Dur och moll, skalor och rytm. Dynamik – starkt och svagt och ljust och mörkt. Gehörsspel. Tonarter och taktarter.

Fördjupning enligt elevens önskemål.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Gitarr

SYFTE:
Gitarrkursen i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.

MÅL:

  • Nybörjare: Instrumentkännedom . Grundläggande spel, enkla melodier, ackord. Stämma, sköta om gitarren och spela efter enklare tabulatur. Dur och moll, rytm, puls och tempo. Spela på gehör. Lyssna och ta instruktioner. De som spelar i grupp lär sig även att spela med andra.
  • Fortsättning: Mer tabulaturer samt mer avancerade melodier, fler ackord, fingerspel och plektrumteknik. Grundläggande notkunskap.
  • De som spelat minst 3 år: Lära sig hur gitarren fungerar vad gäller skötsel, byte av strängar, intonering av strängar.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

 

Sång

SYFTE:
Kursen i sång i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten.
Sången ackompanjeras av piano av ledaren.

MÅL:
Att utveckla och förbättra din sångröst genom att, efter en lätt uppvärmning få hjälp med sångteknik, andningsteknik och röstövningar.
Sånglektionerna utgår från den nivå som du befinner dig på.
Fördjupning enligt elevens önskemål.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.

Trummor

SYFTE:
Kursen i trummor i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik också utgör ett viktigt redskap för lärande och förstärker den egna identiteten samt koordinationen.

MÅL:

Nybörjare: Trumspelandets grunder inklusive instrumentkännedom.Slagteknik. Komma igång med notläsning, fjärdedelar, åttondelar, sextondelar. Enklare komp, enkelslag och dubbelslag. Koordination.
Fortsättning: Notläsning, koordination, fills, "koncept tänk" att få eleven att komma fram till varför och hur man tänker kring trumspel och musik. Fortsättning utifrån elevens önskemål och nivå.

ÄMNETS UPPBYGGNAD:
Vi lyssnar och följer elevens önskemål inom ramen för ovanstående.