Teknik
SYFTE:

Kursen i Robotbygg i Aktiv Ungdom syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin tekniska kreativitet. Det utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Teknik har påtagliga konsekvenser för människan och är i ständig utveckling. Vi försöker att skapa ett intresse för detta.

MÅL:
Att utveckla intresset för teknik och sin förmåga och omdöme vad gäller enklare tekniska frågor genom att bygga små robotar. Man lär sig att använda förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva dess funktioner. Efter avslutad kurs får man ta med sig roboten hem.
Fördjupning enligt elevens önskemål.
Vi bygger små robotar, dvs egna leksaker. Experiment för att få överblick om ellära och elektronik samt lär lödningsteknik.