Teater 7-9 år
SYFTE

Barnet får tillfälle att stå i centrum själv men också att samarbeta i gemenskap. Här utvecklas även barnens kroppsmedvetenhet och rörelseglädje!
MÅL:
Barnen får prova olika sätt att uttrycka sig genom dramaövningar, och får tillfälle att leva sig in i olika roller och känslor. Vi är allt från sagofigurer och trädkronor till “stressade föräldrar” och “smältande glassar”.
ÄMNETS UPPBYGGNAD:
12 ggr med planerad teaterlek som består av lekar och improvisation och enklare drama spel.

Teater 9-12 och Teater från 12 år
SYFTE:

Drama och teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.
MÅL:
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.
UPPSLAG FÖR INNEHÅLL:
· Drama- och teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.