Extrainsatt Årsmöte 2018-09-11
17.30 på Sköldvägen 10 A

PROTOKOLL FÖR EXTRAINSATT ÅRSMÖTE 2018-09-11 FÖR AKTIV UNGDOM NORRORT
Tid: 17.30
Plats: Sköldvägen 10 A
Närvarande:
Bo Arkelsten, Ordförande
Matilda Klinga
Lena Stenberg
Anci Westman
Erik Henriksson
Farzaneh Chelouei
Ying  Zhang
Christian Horne
 
1.      Bo Arkelsten valdes till ordföranden för Aktiv Ungdom Norrort och förklarar mötet öppnat.
2.      Lena Stenberg valdes till sekreterare.
3.      Ying  Zhang och Farzaneh Chelouei valdes till justerare av protokollet.
4.      Matilda Klinga valdes till vice ordförande.
5.      Till ledamöter valdes Ying  Zhang, Farzaneh Chelouei, Christian Horne och
Bo Arkelsten.
6.      Till firmatecknare valdes Bo Arkelsten, Lena Stenberg, Anci Westman, Matilda Klinga och sittande Maud Johansson.
7.      Tecknare av postgiro valdes Bo Arkelsten och sittande Maud Johansson.
8.      Maj-Lis Alvarsson och Tiina Klinga är kvar i valberedningen.


 
Vid protokollet                    Ordföranden                       Justerare                             Justerare
 
 
 
 
Lena Stenberg                     Bo Arkelsten                       Ying  Zhang                         Farzaneh Chelouei