Extrainsatt Årsmöte 2018-09-11
17.30 på Sköldvägen 10 A