Jane Weiss
Sång & Pianoledare
Jag arbetar som piano - och sånglärare och är behörig musiklärare och arbetar som det i grundskolan.Jag skriver egen musik är singer/songwriter och är kassör i musikföreningen LilithEve.
Välkomna till mina lektioner : )

Staffan Hirsch
Pianoledare
Staffan heter jag! Är ingen stalledräng men började spela piano när jag var liten och var då främst intresserad av spel och filmmusik.
Har gått tre år på Kungl. Musikhögskolans Piano/musiklärarlinje med inriktningen jazz men har för tillfället studieuppehåll. 
I min undervisning försöker jag utgå från vad eleven vill för att främja nyfikenhet och kreativitet. Lektionerna ska vara roliga och fyllda med musik!

 

Hej jag heter Olof och är just nu inne på min sista termin som musiklärarstudent på musikhögskolan. Vid sidan om studierna frilansar jag främst som musikproducent och ljudtekniker. Driver även diverse band/artistprojekt där jag agerar musikproducent samt musiker. Jag vill att min undervisning ska vara lustfylld och motiverande och innehålla mycket musik.

Leonard Thinsz Jansson
Piano
Jag heter Leonard Thinsz Jansson och är pianoledare. Det bästa med musik är när det får vara lek och att det kan utveckla en människa både musikaliskt och personligt. Jag tror att musik kan vara en otroligt stark uttrycksform och piano är ett av de mest versitila instrumenten. Som pianopedagog vill jag blanda notläsning med improvisation och ge eleven verktyg till att utvecklas snabbt. Dessutom vill jag ge eleven möjlighet att gå från att reproducera ett notblad till att göra levande musik med sitt instrument. 

Jag har spelat piano sedan sex års ålder och har studerat musik på Södra Latins gymnasium och går nu på Kungliga musikhögskolan. Förutom det är jag aktiv som sångare och kompositör i olika sammanhang.

Patrik Holming
Pianoledare Distans
Efter uppväxt och skolbildning i Göteborg skaffade jag mig en omfattande internationell utbildning och erfarenhet som musiker och pedagog. 1998 avslutade jag mina studier i pianospel o musikpedagogik med en master med "utmärkt beröm" vid universitetet i Graz. Därefter har jag undervisat musik och pianospel på olika institutioner och skolor, även på universitet. I min undervisning söker jag utgå från eleven själv och hans individuella behov, detta då jag anser musik och instrumentalspel ska vara för alla och inte endast för de s.k. begåvade. I min metodik söker jag en stegvis utveckling av förmågor, där varje steg lägger grunden för nästa steg.

Malin Andersson
Pianoledare
Jag studerar sista året på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut) för att bli pianopedagog. Jag undervisar i piano men sjunger även jazz och visor och har också spelat en hel del altfiol i olika orkestrar. I min pianoundervisning försöker jag arbeta med olika genrer, allt från klassiska stycken och visor till pop och improvisation. Det är en rolig utmaning att anpassa undervisningen och på så sätt hitta spelglädjen hos var och en av eleverna! Välkommen